Ramavtal Grön Stad Mark & Anläggning AB

Gröna Jätten AB har tecknat nytt ramavtal med Grön Stad Mark & Anläggning AB, innerstadens ledande leverantör av grönyteskötsel.

Grön Stad är ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group, Nordens ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer, och ett resultat av den sammanslagning av Green Landscaping och Svensk Markservice som genomfördes hösten 2018.