Medlemmar i Gröna Arbetsgivare.

Gröna Jätten AB är har kollektivavtal och är anslutna med Gröna Arbetsgivare.Kollektivavtal och lagarGröna arbetsgivare:s viktigaste uppgift är att teckna branschanpassade kollektivavtal för företag inom lantbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, golf och djursjukvård.Vad är ett kollektivavtal?Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation och är ett resultat...