Gröna Jätten AB Stärker Sitt Åtagande för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö genom ISO-Certifiering

Gröna Jätten AB är stolta att meddela att vi har genomgått en omfattande certifieringsprocess och framgångsrikt uppnått ISO-certifiering för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Denna prestation är en tydlig demonstration av vårt engagemang för att kontinuerligt förbättra och säkerställa att våra produkter och processer uppfyller...

Bas P / Bas U Utbildning

BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) ska samordna samtliga projektörer i varje projekt. Här ingår arkitekter, konstruktörer och andra som skall medverka vid planeringen och projekteringen. BAS-P skall leda projekteringen. Syftet med samordningen är att de olika projektörerna ska ta del av och ta hänsyn till varandras lösningar så...