Gröna Jätten AB Stärker Sitt Åtagande för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö genom ISO-Certifiering

Gröna Jätten AB är stolta att meddela att vi har genomgått en omfattande certifieringsprocess och framgångsrikt uppnått ISO-certifiering för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Denna prestation är en tydlig demonstration av vårt engagemang för att kontinuerligt förbättra och säkerställa att våra produkter och processer uppfyller högsta standarder.

Att uppnå dessa ISO-certifieringar är inte bara en bedrift för Gröna Jätten AB utan också ett löfte till våra kunder, partners och intressenter om att vi tar deras behov och vårt ansvar gentemot samhället på allvar. Här är några av de fördelar som följer med vår ISO-certifiering:

1. Kvalitetssäkring: ISO 9001-certifieringen garanterar att våra produkter och tjänster uppfyller strikta kvalitetsstandarder och att vi kontinuerligt strävar efter förbättringar för att möta och överträffa kundförväntningar.

2. Miljömedvetenhet: Med ISO 14001-certifieringen förbinder vi oss att minimera vår miljöpåverkan genom effektiv resursanvändning, avfallshantering och ständig strävan efter att minska vår koldioxidavtryck.

3. Arbetarsäkerhet och hälsa: ISO 45001-certifieringen betonar vår prioritering av arbetsmiljö och säkerhet för alla våra anställda. Det innebär att vi skapar en trygg och hälsosam arbetsplats där våra medarbetare kan trivas och vara produktiva.

Genom att uppnå dessa ISO-certifieringar visar Gröna Jätten AB att vi tar vårt ansvar på allvar när det gäller att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön och våra anställdas välbefinnande. Vi ser fram emot att fortsätta att driva innovation och hållbarhet i allt vi gör och att skapa en positiv inverkan på samhället och miljön runtomkring oss.

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta:

[Kim Stockblom, kim@gronajatten.se]

Om Gröna Jätten AB:

Gröna Jätten AB är en aktör inom utemiljöbranschen. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som vi tar aktivt ansvar för miljön och våra anställdas välbefinnande.