Bas P / Bas U Utbildning

BAS-P

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) ska samordna samtliga projektörer i varje projekt. Här ingår arkitekter, konstruktörer och andra som skall medverka vid planeringen och projekteringen. BAS-P skall leda projekteringen. Syftet med samordningen är att de olika projektörerna ska ta del av och ta hänsyn till varandras lösningar så att det inte uppstår onödiga arbetsmiljörisker under byggskedet.

BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U) ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att inblandade entreprenörer inte skapar onödiga risker i samarbetet med varandra.

Vad gäller för en BAS-P?

BAS-P upprättar eller låter upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering. Även om det finns en BAS-P så är det alltid byggherren som är övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

Vad gäller för en BAS-U?

BAS-U behöver inte vara närvarande på byggarbetsplatsen men det är viktigt att alla medarbetare vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön och till vem de ska vända sig i olika frågor om arbetsmiljön.

BAS-U ska se till att det alltid finns uppgift om hur man kan få tag på en kontaktperson, under den tid som arbete pågår och det saknas en företrädare för BAS-U på byggarbetsplatsen. BAS U ska också genomföra de anpassningar som behövs för att den arbetsmiljödokumentation som BAS-P tar fram stämmer överens med det slutliga utförandet av byggnaden eller anläggningen.

Om en företrädare för BAS-U personligen inte finns tillgänglig på byggarbetsplatsen ska det alltid finnas uppgift om vart man kan vända sig. En kontaktperson eller, om det behövs, flera kontaktpersoner ska finnas samt uppgift om hur man får tag på någon av dem under den tid som arbete pågår på byggarbetsplatsen