Medlemmar i Gröna Arbetsgivare.

Gröna Jätten AB är har kollektivavtal och är anslutna med Gröna Arbetsgivare.

Kollektivavtal och lagar

Gröna arbetsgivare:s viktigaste uppgift är att teckna branschanpassade kollektivavtal för företag inom lantbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, golf och djursjukvård.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation och är ett resultat av förhandling mellan avtalets parter. I kollektivavtalet regleras bland annat löner, anställningsformer, sjukdom, semester, övrig ledighet och arbetstid samt försäkringsskydd. Som medlem i Gröna arbetsgivare blir du bunden att följa det kollektivavtal som är anpassat för din verksamhet så länge avtalet gäller, även om medlemskapet upphör tidigare. Läs mer om vilka kollektivavtal Gröna arbetsgivare har tecknat med våra fackliga parter.

.

Vad innebär kollektivavtal?

Ett kollektivavtal innebär att du som arbetsgivare och dina medarbetare är överens om vilka villkor som gäller. Det ger en större trygghet för dina anställda. Dessutom visar det att du är en seriös arbetsgivare som erbjuder rättvisa villkor. Detta betyder en ökad styrka i betydelsen större enighet på arbetsplatsen samtidigt som det gör dig mer attraktiv i konkurrensen om arbetskraft. 

Branschanpassade kollektivavtal

Gröna arbetsgivare tecknar totalt 30 branschanpassade kollektivavtal, både för arbetare och för tjänstemän. För att kollektivavtalen ska vara en konkurrensfördel för både anställda och arbetsgivare krävs att de är verksamhetsanpassade efter branschens villkor. Gröna arbetsgivare arbetar därför ständigt med ytterligare verksamhetsanpassning i kollektivavtalen för att bidra till att stärka företagens konkurrenskraft.

Syfte att förhindra konflikt

Så fort kollektivavtal har tecknats är fack och arbetsgivare bundna av så kallad fredsplikt. Det innebär att parterna inte får vidta eller delta i stridsåtgärder som strejk, blockad eller lockout så länge avtalet gäller. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är därför att uppnå arbetsfred för att på så sätt förhindra konflikter på arbetsmarknaden.
Saknas kollektivavtal gäller inte vilka arbetsvillkor som helst. Då gäller i stället lagens regler.